პიარ კამპანიების დაგეგმვა და მართვა

Posted: October 9, 2011 in Uncategorized
  • პიარ კამპანიების დაგეგმვა და მართვა

რატომ არის პიარში კამპანიები მნიშვნელოვანი? ხშირ შემთხვევაში, თუ პიარი არ არის რეგულარული და თანმიმდევრული, მას არ აქვს ეფექტი. მხოლოდ ერთი ღონისძიება ვერ გვაძლევს სასურველ შედეგს, ხოლო კამპანია თავისი მოქნილობით ზუსტად ამ ეფექტზეა ორიენტირებული…..

განვიხილოთ პიარ კამპანიის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება.

რა არის პიარ კამპანია?

პიარ კამპანია არის – მაკოორდინირებელი, მიზანმიმართული, ხანგრძლივი ღონისძიება, შემუშავებული კონკრეტული მიზნის მისაღწევად ან ურთიერთდამოკიდებული მიზნების განხორცილებისთვის……

                                                                                /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

კამპანიის მოდელები:

კამპანიის თითოეული ტიპი ცდილობს, მოტივაცია შეუქმნას საზოგადოებისა და კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების ქცევის სხვადასხვა ნორმას….

განვიხილოთ პიარ კამპანიის სახეები…..

რომ გავიგოთ პიარ კამპანიის ციკლი, აუცილებელია, განვიხილოთ  პიარ კამპანიის შემადგენელი კომპონენტები…..

ამოცანები და განხორციელების გზები, რომელიც განსაზღვრავს კამპანიის დაგეგმვისა და რეალიზების შედეგს……

                                                                                /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/                                                          

პიარ კამპანიის მიზანზეა დამოკიდებული მისი წარმატება, რადგან მიზანი არის ჩვენი კამპანიის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც გვიჩვენებს კამპანიის გეზს. ამერიკელი პიარ სპეციალიტები გვთვაზობენ, პიარ კამპანიის მიზნების ჩამოსაყალიბლებად, რამდენიმე წესს და რჩევას…..

ინგლისელი სპეციალისტები გვთავაზობენ, გამოვყოთ წარმატებული კამპანიის

5 ძირითადი პრინციპი…

                                                                         /განვიხილავთ ლექციის სრულ ვერსიაში/

კამპანიის/პროექტის რეალიზაცია მოითხოვს ტაქტიკისა და სტრატეგიის შეწყობას, ასევე გრაფიკისა და ბიუჯეტის დაცვას, საზოგადოების ინფორმირებას და პრობლემის პოზიტიურ გადაწყვეტას…..

კამპანიის დაგეგმვა …..

                                                                                /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

 

 

მასალის გაცნობის შემდეგ თქვენ უნდა უპასუხოთ შემდეგ კითხვებს?

•     რა არის პიარ კამპანია და როგორია მისი სპეციფიკა?

•     პიარ კამპანიის რა მოდელები არსებობს?

•     რა მიზეზები განაპირობებენ პიარ კამპანიის ჩატარების აუცილებლობას?

•     რა ფაქტორები განაპირობებს პიარ კამპანიის წარმატებას?

•     რა მეთოდებით ხდება პიარ კამპანიის შეფასება?

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

კურსის მონაწილეებს, რომლებიც გაივლიან რეგისტრაციას,  სალექციო მასალების სრული ვერსია გაეგზავნებათ  პერსონალურად  ელექტრონულ მისამართზე..

                                                                                     /იხ.რეგისტრაცია  /

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s