პიარი და მედიასთან ურთიერთობები

Posted: October 9, 2011 in Uncategorized
  • პიარი და მედიასთან ურთიერთობები

პიარის ძირითადი საქმიანობის დიდი ნაწილი დამყარებულია მედიასთან ურთიერთობის განვითარებასა და შენარჩუნებაზე. მედიას მნიშვნელოვანი როლი აქვს ჩვენს საქმიანობაში. ასრულებს რა მედიატორის ფუნქციას, მედია გვეხმარება, ჩვენი გზავნილი მივიტანოთ მომხმარებლებამდე.

პიარ სპეციალისტი ამზადებს სხვადასხვა პიარ დოკუმენტებს მედიასთან აქტიური ურთიერთობის დასამყრებლად და მომხმარებლების ინფორმირებისთვის.

საზოგადოებასთან ურთიერთობების საქმიანობის ძირითადი ნაწილი დაფუძნებულია სხვადასხვა ტიპის პიარ დოკუმენტების მომზადებაზე.

არსებობს  პიარ დოკუმენტების ორი ჯგუფი: შიდა და გარე…..

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

მედიასთან ურთიერთობის პროცესი მოიცავს   შემდეგ ელემენტებს…..

პიარში ძალიან მნიშვნელოვანია ფაბლისითის ცნება, რადგან პიარის ძირითადი მესიჯია: “მინიმალური დანახარჯებით მაქსიმალური ეფექტი”. შესაბამისად,  ძალიან მნიშვნელოვანია უფასო ინფორმაციის გავრცელება მედიაში ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ……

რა არის ფაბლისითი?

ფაბლისითის გეგმა

ფაბლისითის  საკონტაქტო  სია……

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

პრესკიტი მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელსაც ვიყენებთ მედიასთან ურთიერთობის დროს, როდესაც დაგეგმილი გვაქვს რაიმე ღონისძიება. მედიის წარმომადგენლებს სრული ინფორმირებისათვის ვაძლევთ პრესკიტის დაბეჭდილ ან ელექტრონულ ვარიანტს. პრესკიტი მოიცავს: პრესრელიზს, ბექგრაუნდერს, სტატიას, ბროშურას, ფლაერს და წლიური ანგარიშს…….

როგორ შევქმნათ ელექტრონული პრეს კიტი?

7  ნაბიჯი  ელექტრონული პრეს კიტის შესაქმნელად….

პრეს კიტის ფსიქოლოგია …

არსებობს კარგი პრეს კიტის შექმნის ორი ფუნდამენტური წესი:

პრეს კიტის ელემენტები…..

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

ბექგრაუნდერი  –  ეს გახლავთ თქვენი პრეს კიტის ელემენტი, რომელიც გვამარაგებს საცნობარო ინფორმაციით თქვენი წინადადების მხარდასაჭერად….

ბიოგრაფია – მოიცავს მხოლოდ იმ ადამიანთა ბიოგრაფიებს, რომლებსაც შეხება აქვთ წინადადებასთან. მაგალითად…

საინფორმაციო  ფურცელი – საინფორმაციო ფურცელმა პრეს კიტი  ვიზუალურ დოკუმენტად უნდა გადააქციოს…

პრესრელიზი – მედიასთან ურთიერთობების ყველაზე გავრცელებულ ფორმა, პრესრელიზი, პიარ პრაქტიკაში ყველაზე პოპულარული და ხშირად გამოყენებადი ტაქტიკაა…

პრესრელიზი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ელემენტებს….

რა არის საინფორმაციო ფურცელი?

რა ელემენტებს მოიცავს ის?

.საინფორმაციო ფურცლის კომპონენტებია…

რა მოცულობის უნდა იყოს საინფორმაციო ფურცელი?

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

ინტერვიუ  და ინტერვიუს  სახეობები….

ბროშურები

ბროშურა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ხშირად გამოყენებად საინფორმაციო მასალას. ის შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი დოკუმენტი, პრეს კიტის ნაწილი, ერთ-ერთი მასალა და ასე შემდეგ….  

ფლაერები

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

წლიური ანგარიში

წლიური ანგარიში წარმოადგენს უმთავრეს დოკუმენტს, რომელიც ასახავს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ძირითად მონაცემებს გასულ წელს…

წლიური ანგარიშის შინაარსი შემდეგი ნაწილებისაგან შედგება…

კომპანიის კორპორაციული პიარ დოკუმენტები….

კორპორაციული გამოცემები…..

კორპორაციული გამოცემების ერთობლიობა, მათი გავრცელების პრინციპის მიხედვით შეიძლება, ორ ჯგუფად დაიყოს…

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

კურსის მონაწილეებს, რომლებიც გაივლიან რეგისტრაციას,  სალექციო მასალების სრული ვერსია გაეგზავნებათ  პერსონალურად  ელექტრონულ მისამართზე..

                                                                                     /იხ.რეგისტრაცია  /

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s