პიარი და ბრენდინგი

Posted: October 9, 2011 in Uncategorized
  •   პიარი და ბრენდინგი

 დღესდღეობით ბრენდის შექმნის ტექნოლოგიას დიდი ყურადღება ექცევა, იმიტომ, რომ საზოგადოებისთვის პრიორიტეტულია, იყოს ცნობილი პროდუქტის ან მომსახურების მომხმარებელი. თუმცა, ძალიან ძნელია განსხვავებული და ინდივიდუალური იდეის, კონცეფციისა და ღირებულებების მოფიქრება და პროდუქტის, მომსახურების ან პიროვნების ბრენდად ქცევა.

ლექცია ეხება  ბრენდის განმარტებას, გაგებას, თუ რა როლს ასრულებს პიარი და სხვადასხვა ტექნოლოგიები ბრენდის შექმნაში, რაც უზრუნველყოფს წარმატებული და ინდივიდუალური სავაჭრო მარკის /  ბრენდის შექმნას….

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

 რა არის ბრენდი…

ბრენდი არის სახელის, სიტყვის, სიმბოლოსა და დიზაინის ერთობლიობა, რომელიც ახასიათებს გარკვეულ პროდუქტს და მას სხვა პროდუქტებისგან გამოარჩევს….

სავაჭრო ნიშანი ეს არის საქონელი ან მომსახურება, რომელიც აკმაყოფილებს გარკვეულ ფიზიოლოგიურ, ინტელექტუალურ და ფსიქოლოგიურ მოთხოვნილებებს…

სავაჭრო ნიშნები გვევლინებიან ერთგვარ, თავისებურ ურთიერთობის ენად კომპანიასა და მომხმარებელს შორის. ურთიერთობების ამ ენას აქვს თავისი სტრუქტურა:

ტექსტი

კონტექსტი

კომუნიკაციის

სავაჭრო მარკა ბრენდი – არის არა ყველა, არამედ წარმატებული სავაჭრო ნიშანი.

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

ბრენდინგი –  ტექნოლოგოა სავაჭრო მარკის შექმნისა და გაბრენდების შესახებ……

რა არის ბრენდინგი?

თუ ბრენდი არის ინდივიდუალური ღირებულება, რომელიც ახასიათებს პროდუქტს, ბრენდინგი არის მარკეტინგული და მმართველობითი ტექნოლოგია, რომელიც წარმოადგენს ნორმათა სისტემას, როგორ იქმნება სავაჭრო მარკა. ….

ხუთი პირობა ეფექტური ბრენდინგისათვის….

ბრენდის სამი აუცილებელი პირობა

ფილიპ კოტლერი გვთავაზობს ბრენდის შექმნისა და განვითარებისთვის აუცილებელ სამ სამუშაოს…..

სამიზნე აუდიტორიების დადგენა ….

რა კვლევები უნდა ჩავატაროთ, როდესაც ვქმნით ახალ საქონელს ან სავაჭრო მარკას….

ბაზრის ანალიზი….

ახალი მარკის იდეის მოძებნა….

მომხმარებლების სეგმენტირება….

მარკის კონცეფციიის ტესტირება

პროდუქციის მოძრაობის სისტემის გამოკვლევა

დაწინაურების სისტემის გამოკვლევა

ბაზრის სეგმენტირება

სწორედ პიარ სპეციალისტის სამუშაოა სამიზნე სეგმენტის მოთხოვნილებებისა და ინტერესების ანალიზი და  მათთვის შეთავაზების ფორმების განსაზღვრა….

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

როგორია ჩემი ბრენდი?

ბრენდის უნიკალურობის განსაზღვრა ნიშნავს, თუ რაში მდგომარეობს მომხმარებლისათვის მისი მთავარი ღირსება. …

ბრენდის ინდივიდუალურობა ….

ბრენდის სტრატეგია …. 

ბრენდის პოზიციონირება….

ბრენდის არქიტექტურა….

სახელწოდება

საკვანძო ფრაზები….

საკვანძო ფრაზების ძირითადი მახასიათებლები….

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

რა არის პერსონალური ბრენდი

რას გვაძლევს პერსონალური ბრენდინგი

ქართული ბრენდების შესახებ….

რებრენდინგი….

რებრენდინგი არის – როდესაც ბრენდი იცვლის თავის იდენტურობას, რომელიც დამახასიათებელი იყო მისთვის და რითაც პოზიციონირებული იყო ბაზარზე და მიზნობრივ სეგმენტში…..

რა სამუშაოები ტარდება რებრენდინგის დროს….

რებრენდინგის დროს რადიკალურად იცვლება: სახელი, ლოგო, იმიჯი, მარკეტინგული, PR და სარეკლამო სტრატეგია….

რას აკეთებს PR, რებრენდინგში….

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

ბრენდინგის  ცნობილი თეორეტიკოსი კევინ კელერი გვთავზობს ბრენდის პირამიდას, რომლისთვისაც მთავრია ბრენდის კაპიტალის ანუ რეპუტაციის შექმნა.

ამ პირამიდაში მთავარია 4 საფეხური….

 

 ტერმინოლოგია…..

ბრენდის განვითარების ინდექსი …

ბრენდის კაპიტალი….

ბრენდის გავრცობა …..

ბრენდისადმი ერთგულება……

ბრენდის ინდივიდუალურობა……

ბრენდის ასახვა…..

ბრენდის შეცვლა…..

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

კურსის მონაწილეებს, რომლებიც გაივლიან რეგისტრაციას,  სალექციო მასალების სრული ვერსია გაეგზავნებათ  პერსონალურად  ელექტრონულ მისამართზე..

                                                                                     /იხ.რეგისტრაცია  /

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s