პიარი, მარკეტინგი და რეკლამა

Posted: October 9, 2011 in Uncategorized
  • პიარი, მარკეტინგი და რეკლამა

პიარის ძირითადი მიზანია კომპანიასა და საზოგადოებას შორის ორმხრივი ურთიერთობების დამყარება, რაც საერთო წარმოდგენების, ინტერესების გამოვლენასა და ურთიერთგაგების მიღწევას გულისხმობს. საზოგადოების ინფორმირება რომ მოხდეს, საჭიროა არსებობდეს, როგორც ინფორმაციის გამცემი, ისე ამ ინფორმაციის მიმღებიც. ეს ყოველივე კი დაფუძნებულია სიმართლეზე, ცოდნასა და სრულ ინფორმირებაზე….

მარკეტინგი – ეს მართვის პროცესია, პასუხისმგებელი  გაარკვიოს, განსაზღვროს, პროგნოზირება გააკეთოს და დააკმაყოფილოს მომხმარებლის მოთხოვნები ორგანიზაციის სასარგებლოდ…..

პიარი მარკეტინგს ეხმარება მის წინაშე მდგომი ბევრი ამოცანის გადაწყვეტაში. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სამიზნე სეგმენტის ინტერესების, მოთხოვნებისა და პრიორიტეტების გამოკვლევას, რაც არსებითად ზემოქმედებს პროდუქციისა და მომსახურების სტაბილურ გასაღებაზე. პიარის დახმარებით ეფექტური კომუნიკაციის შექმნა გარე სამყაროსთან წარმოადგენს გადამწყვეტ ფაქტორს კონკურენციის პირობებში. პიარი, როგორც საბაზრო მოღვაწეობის მიმართულება, გაიზარდა და დასავლეთში უკვე გამოეყო მარკეტინგს…….

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

მარკეტინგული საქმიანობა მჭიდროდ არის დაკავშირებული პიართან. 80-იან წლებში ფართოდ გავრცელდა ორმაგი განმარტება მარკეტინგფაბლიქ რილეიშენზი, რომელიც გამოიყენებოდა მხოლოდ იმისათვის, რომ გამოკვეთილიყო პიარის როლი, რომ ის მარკეტინგის შემადგენელი ნაწილია და არა ერთი და იგივე.  მარკეტინგული საქმიანობა ნამდვილად არ არის პიარ საქმიანობის იდენტური პროცესი……

მარკეტინგული კომპლექსი….

მარკეტინგი უზრუნველყოფს გაცვლის პროცესს მომხმარებლის მოთხოვნებისა და სურვილების შესწავლის საფუძველზე, რომელიც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ 4 საფეხურით, მარკეტინგის კომპლექსის გაგებაში იგულისხმება 4 P…..

მარკეტინგ-მიქსი უზრუნველყოფს საწარმოს შესაძლებლობების მომხმარებლებთა მოთხოვნასთან შესაბამისობაში მოყვანას. …..

                                                                  

მარკეტინგის ერთ-ერთმა გამოჩენილმა თეორეტიკოსმა ფილიპ კოტლერმა, სპეციალისტებს შესთავაზა მეხუთე P – PR, რათა მარკეტინგის გაგება უფრო გაფართოვდეს. კოტლერმა გამოყო 10 ძირითადი მიზნობრივი აუდიტორია. მისი აზრით, მათთან მუშაობის პერიოდში, სადაც გამოყენებული იქნება პიარ ტექნოლოგიები, დამოკიდებულია კომპანიის ბედი. ეს მიზნობრივი აუდიტორიებია….

                                                                 /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

მარკეტინგული კომუნიკაციების მიზნები და საშუალებანი….

რეკლამა   და რეკლამის უპირატესობა…..

მარკეტინგული პიარი….

მარკეტინგის კომპლექსი თავის თავში შეიცავს რეკლამასა და პიარს სხვადასხვა ფორმით….

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

პიარის 7 ფუნქცია, რომელიც ეხმარება მარკეტინგის ფუნქციების შესრულებას….. 

         ერთობლივი მარკეტინგი  …..    

გასაღების სტიმულირება და რეკლამა….

პრაქტიკულ მარკეტინგში სარეკლამო კომუნიკაციები და საქონლის გასაღების სტიმულირება განიხილება, როგორც ორი მჭიდროდ დაკავშირებული და ამასთან პოტენციური ან უკვე არსებული მყიდველისადმი საქონლისა და მომსახურების შესახებ სპეციალური შეტყობინების საშუალებები, აგრეთვე ეფექტური ხერხი, დაარწმუნო ისინი, გააკეთონ შენაძენი….

გასაღების სტიმულირება ორ ფუნქციას ასრულებს: ინფორმირებისა და მოტივაციის.

          სამომხმარებლო რეკლამა.

 მომხმარებლების სტიმულირება….

          ვაჭრობის სტიმულირება

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

გლობალური მარკეტინგი – ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტერმინია მულტინაციონალურ ბიზნესში. …..

კომუნიკაციური ფუნქციების ინტეგრაცია

ბოლო პერიოდში პიარსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირებამ მარკეტინგულ საქმიანობაში წარმოშვა შემდეგი ახალი მიმართულება: “მარკეტინგული კომუნიკაციები” და “ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები”…….

                                                                             /იხ. ვრცლად  ლექციის სრულ ვერსიაში/

კურსის მონაწილეებს, რომლებიც გაივლიან რეგისტრაციას,  სალექციო მასალების სრული ვერსია გაეგზავნებათ  პერსონალურად  ელექტრონულ მისამართზე..

                                                                                     /იხ.რეგისტრაცია  /

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s